Obligatiile angajatorului in cazul unui accident de munca

Obligatiile angajatorului in cazul unui accident de munca

Accident de munca se numeste vatamarea violenta a organismului lucratorului, precum si intoxicatia sa acuta profesionala, petrecute in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care ii provoaca acestuia fie incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, fie invaliditate, fie deces.

Înainte de toate, angajatorul este obligat, in baza articolului 181, alineatul 3 din Codul Muncii, sa asigure conditii pentru acordarea primului ajutor, in cazul in care un lucrator ar suferi un accident de munca. Si tot Codul Muncii prevede ca:

Articolul 253

„1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.

(2) In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente”.

Angajatorul mai are, insa, si obligatii de natura birocratica, in urma petrecerii unui accident de munca. Potrivit Legii 319/2006 , in caz de accident de munca, angajatorul este obligat:

Art 12 – (1)

„c) sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);

d) sa elaboreze pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.”

Obligatiile angajatorului in cazul unui incident periculos de munca

Un incident periculos de munca este, potrivit legii, un eveniment neprevazut si nedorit – o explozie, un incendiu, o avarie, un accident tehnic, producerea unor emisii majore de noxe etc. – rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca sau din comportamentul neadecvat al unei persoane de la locul de munca. Despre incident de munca periculos vorbim doar atunci cand lucratorii nu au fost afectati, dar ar fi putut fi, iar pagube materiale fie s-au inregistrat, fie se existau conditii favorabile producerii lor.

Angajatorul are obligatia, intr-o astfel de situatie, sa inscrie incidentul periculos in Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului prevazut in anexa nr. 16 din H.G. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Sanctiuni pentru angajator in cazul nerespectarii normelor de protectie a muncii

Angajatorul care nu respecta legislatia de protectie a muncii se face vinovat fie de una sau mai multe infractiuni, fie de una sau mai multe contraventii.

Codul Penal prevede, in articolele 349 si 350, pedepse pentru infractiunile comise in domeniul protectiei muncii.

Art. 349. – (1)

„Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda”

si

Art. 350. – (1)

„Nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza repunerea in functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor, anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s-a luat masura opririi lor.

(3) Faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) savarsite din culpa se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda”.

Share this post