Organizarea instruirilor pentru protectia muncii

Organizarea instruirilor pentru protectia muncii

Exista trei tipuri de instructaj pentru protectia muncii. Distingem intre:

  • instructaj general
  • instructaj la locul de munca
  • instructaj periodic.

Toate sunt gratuite pentru lucratori, elevi aflati in practica sau vizitatori. De organizarea acestor instructaje se ocupa fie seful compartimentului in care urmeaza sa se desfasoare o activitate profesionala sau o vizita, fie o persoana desemnata de conducerea unitatii, prin decizie.

Locul de desfasurare a instructajelor ar trebuie sa fie ori cabinetul de protectia muncii, dotat cu programe de instruire si testare, pe meserii sau activitati, ori un alt spatiu amenajat corespunzator.

Instructajul general

Este cel de care trebuie sa beneficieze toti lucratorii, elevii aflati in practica si chiar vizitatorii unor sectoare de productie. Pentru vizitatori, dar numai pentru ei, durata instructajului poate fi mai mica de opt ore. Instructajul general se face de catre persoana desemnata de angajator ori cu fiecare lucrator, elev sau vizitator in parte ori, atunci cand situatia nu permite aceasta abordare, cu grupuri de cel mult 20 de persoane.

Instructajul la locul de munca

Va fi organizat de conducatorul direct al compartimentului in care urmeaza sa se desfasoare activitatea si trebuie sa dureze cel putin opt ore, in perioada de proba a lucratorului. Cei care stabilesc durata si frecventa sedintelor de instructaj sunt seful compartimentului respectiv si seful compartimentului de protectia muncii din unitate. Acest tip de instructaj va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care lucratorul urmeaza sa o desfasoare si va contine neaparat informatii legate de riscurile la care acesta se expune. De asemenea, lucratorul va fi informat cu privire la masurile de prim ajutor, in caz de accident. Admiterea lucratorului la locul de munca nu se va face pana cand superiorul ierarhic al celui care a realizat instructajul confirma ca noul lucrator si-a insusit toate cunostintele necesare de protectia muncii.

Instructajul periodic

Este organizat de seful unui loc de munca la intervale de cel mult sase luni (sau chiar 12 luni pentru personalul tehnic si administrativ). De instructaj periodic trebuie sa beneficieze toti lucratorii. Mai des ar putea fi instruiti cei care muncesc intr-un sector de productie, cei care au lipsit mai mult de 30 de zile lucratoare de la serviciu sau cei care sunt reintegrati in activitate dupa un accident de munca. Se mai impun instruiri periodice si la schimbarea unor procese tehnologice sau cand apar modificari importante in legislatia care reglementeaza protectia muncii.

Dovada realizarii instructajului privind protectia muncii se face doar in baza unor fise de instructaj , semnate de: cel instruit, de instructor si de superiorul acestuia ierarhic, responsabil cu verificarea rezultatelor instruirii.

Furnizarea echipamentului pentru protectia muncii

Angajatorul este obligat sa stabileasca, in baza unei analize, daca lucratorii sai au nevoie de echipamente individuale de protectie impotriva pericolelor pe care el nu le-a putut elimina de la locul de munca, prin diverse mijloace tehnice de protectie colectiva. Daca va constata existenta unor pericole, se impune purtarea unor echipamente individuale de protectie, iar angajatorul trebuie sa stabileasca si care sunt cele mai indicate, sa le procure si sa le ofere, gratuit, lucratorilor.

Tot angajatorului ii revine sarcina de a-l informa, pe larg, pe lucrator cu privire la echipamentele de protectie pe care i le-a pus la dispozitie si de a-i schimba acestuia echipamentele pe care i le-a oferit, daca ele s-au deteriorat din motive care nu tin de utilizarea lor gresita sau cu rea intentie.

Angajatorul trebuie sa intocmeasca si o lista cu echipamentele individuale de protectie si sa o supuna atentiei comitetelor de securitate si sanatate in munca din societate sau reprezentantilor sindicali ai lucratorilor, daca atfel de forme de organizare exista.

Risca sanctiuni angajatorul care, desi nu ii asigura lucratorului echipament individual de protectie, ii cere acestuia sa execute sarcini de serviciu in timpul carora ar fi trebuit purtat echipamentul. De altfel, intr-o astfel de situatie, lucratorul poate sa refuze sarcina de serviciu.

Pe langa drepturi, lucratorul are si o serie de indatoriri. Printre acestea: sa foloseasca echipamentul de protectie primit, dar numai in scopul in care i-a fost incredintat. Daca avariaza echipamentul din vina sa, sa il plateasca. Daca munceste fara sa se protejeze prin purtarea echipamentului, sa suporte eventualele sanctiuni.

Share this post