Protectia muncii pe intelesul tuturor. Confort, sanatate si siguranta la job.

Protectia muncii pe intelesul tuturor. Confort, sanatate si siguranta la job.

Despre protectia muncii

Toti lucratorii – indiferent de meseria practicata si de specificul activitatii desfasurate la locul de munca – sunt expusi unor riscuri profesionale. Acestea pot insa fi limitate, cu ajutorul unor masuri pe care angajatorul trebuie sa le ia, iar angajatul, sa le respecte, in acord cu legislatia in vigoare.

Ce inseamna protectia muncii

Protectia muncii sau securitate si sanatate in munca se refera la sistemul de masuri luate ca sa controleze riscurile de vatamare si imbolnavire a lucratorului, ca urmare a activitatii sale profesionale.

Potrivit textului Legii 319/2003, Art 5, litera (n), securitate si sanatate in munca inseamna „ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca”.

Importanta protectiei muncii

Scopurile declarate ale protectiei muncii sunt mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a lucratorului, prin atingerea unui nivel cat mai inalt de siguranta a acestuia, la serviciu. Numeroasele accidente, imbolnaviri profesionale si alte tipuri de evenimente nedorite petrecute la locul de munca, de-a lungul timpului, si soldate cu vatamarea fizica, emotionala sau psihica a lucratorilor sau chiar cu moartea unora dintre acestia au impus crearea unui cadrul legal care sa oblige la desfasurarea lucrului in conditii optime de siguranta.

Iar pe masura ce s-au stabilit norme de securitate si sanatate in munca, s-au creat si sanctiuni atat pentru angajatorii care nu-si respecta obligatiile legale in domeniu, cat si pentru lucratorii care ignora masurile de protectia muncii impuse de angajatori.

Cadrul legal ce reglementeaza protectia muncii in Romania

Reglementari importante privind protectia muncii contine Codul Muncii, adica Legea 53/2003. Mai avem insa in vigoare si alte 15 acte normative ale caror prevederi se refera direct la sanatatea si securitatea in munca. Printre cele cu efecte sesizabile asupra vietii profesionale a tuturor romanilor care muncesc in tara se numara Legea 319/2006, ale carei norme metodologice de aplicare s-au aprobat prin intermediul HG 1425/2006.

Iata o lista completa cu actele normative care reglementeaza securitatea si sanatatea in munca:

 • Legea 319/2006 – privind securitatea si sanatatea in munca publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 646 din 26 iulie 2006;
 • HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 ;
 • HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006;
 • Legea 90/1996 – Legea protectiei muncii republicata in Monitorul Oficial al Romaniei 47 din 29 ianuarie 2001;
 • Legea 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei 740 din 10 octombrie 2002;
 • OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, actualizata si aprobata prin Legea 25/2004 ;
 • Legea 245/2004 privind securitatea generala a produselor;
 • Legea 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;
 • Legea 436/2001 pentru aprobarea OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati;
 • Legea 320/2001 pentru aprobarea OUG 137/1999 privind modificarea si completarea Legii 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii;
 • Legea 177/2000 privind modificarea si completarea Legii protectiei muncii 90/1996 ;
 • Legea 177/2000 privind modificarea si completarea Legii protectiei muncii 90/1996 ;
 • Legea 320/2001 pentru aprobarea OUG 137/1999 privind modificarea si completarea Legii 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii;
 • Legea 177/2000 privind modificarea si completarea Legii protectiei muncii 90/1996 ;
 • Legea 155/2000 pentru aprobarea OUG 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii;
 • Legea 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca;
 • Legea 31/1991 , care stabileste durata timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase.

Share this post